Garantie


Balterio®-merk laminaatvloeren bieden u de beste prijs-/kwaliteitsverhouding in een breed assortiment kleuren en stijlen. Balterio® is trots op de vormgeving en de duurzaamheid van haar vloeren en haar verbintenis om sterke en betrouwbare garanties na te komen. Onze vloeren voldoen aan strikte productiestandaarden (EN 13329) en bieden garanties in residentiële en commerciële omgevingen. Als het om uw huis, handelszaak of familie gaat, is enkel het beste goed genoeg.

Balterio® Garanties
De wettelijke garantie in het land van aankoop is onbeperkt van toepassing op de hieronder vermelde Balterio® merkproducten. Bijkomend biedt Balterio® in alle landen waar Balterio®-merk laminaatvloer via (erkende) verdelers wordt verkocht tevens een commerciële garantie zoals voorzien in huidige voorwaarden.

Indien de verpakking met vermelding van de garantievoorwaarden niet meer teruggevonden kan worden, kan u de garantievoorwaarden steeds raadplegen op de website van Balterio® (www.balterio.com), rechtstreeks bij de Balterio® afdeling van Unilin bvba (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België) (hierna “Balterio®”) of bij de verkoper en/of installateur van de Balterio®- merklaminaatvloer.
Zichtbare gebreken?
Vooraleer de Balterio® vloerpanelen en accessoires te installeren dienen deze nauwkeurig gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken onder de beste lichtomstandigheden. De klant moet zich er in ieder geval van onthouden zichtbaar beschadigde producten te installeren. Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 kalenderdagen na de aankoop worden gemeld aan de Balterio verdeler en/of installateur of in het uiterste geval aan Balterio® zelf, waarna de gebrekkige producten zullen worden vervangen. Klachten ingediend na deze periode komen niet in aanmerking voor garantie.
Materiaal- en productiegebreken?
In geval van materiaal- of productiegebreken in de Balterio® producten zal Balterio® de gebrekkige producten in overeenstemming met deze garantievoorwaarden vervangen. Het gaat daarbij enkel om een vervanging van het gebrekkige Balterio® product, met uitsluiting van vergoeding van elke mogelijke andere schade en/of gemaakte of te maken kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot plaatsingskosten en verhuiskosten.
Duur van garantie voor materiaal- en productiegebreken?
Balterio® biedt u een garantie op volgende Balterio® merkproducten voor residentieel en, afhankelijk van het type vloer, commercieel gebruik. De duur van de garantie is afhankelijk is van het type laminaat en van de doeleinden waarvoor het gebruikt wordt zoals weergegeven in onderstaande tabel:

CollectienaamGarantie bij residentieel gebruikGarantie bij commercieel gebruik
Grande, Tradition Quattro, Impressio, Magnitude, Quattro Vintage, Xperience4Plus, Xperience, Urban, Pure Stone 25 jaar 12 jaar
 
Xpressions, Tulip, Dolce Vita, Dolce 20 jaar 10 jaar
 

Onder residentieel gebruik wordt verstaan: het gebruik van het laminaat als vloerbedekking in een woning die uitsluitend wordt gebruikt voor privédoeleinden.

Onder commercieel gebruik wordt verstaan: het gebruik van het laminaat als vloerbedekking in niet-residentiële toepassingen zoals o.a. maar niet beperkt tot: hotels, kantoor, winkels.

Daarnaast biedt Balterio® een levenslange (beperkt tot 33 jaar) garantie op het behoud en de integriteit van de clickverbindingen ClickXpress®, DropXpress® en FitXpress®. Deze levenslange garantie op de integriteit van de Balterio® clickverbindingen geldt enkel voor blijvende open voegen breder dan 0,2mm en op voorwaarde dat de Balterio® merklaminaatvloeren geplaatst werden in overeenstemming met de Balterio® leginstructies en in combinatie met de goedgekeurde Balterio® ondervloeren (te vinden op www.balterio.com).

De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum.
Geschikte ruimtes?
Om recht te hebben op garantie moeten de Balterio® laminaatvloeren binnenshuis geplaatst worden in ruimtes geschikt voor laminaat. De geschikte ruimtes voor de Balterio® laminaatvloeren zijn vermeld op de verpakking en op de internetsite van Balterio® (www.balterio.com). Het plaatsen van Balterio® laminaatvloeren onder garantie in ruimtes anders dan vermeld op de verpakking kan slechts na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Balterio®.

De laminaatvloeren zijn niet geschikt voor klamme en/of vochtige ruimtes zoals o.a., maar niet beperkt tot, badkamers of sauna’s, met uitzondering van de Grande collectie. De planken uit de Grande collectie zijn waterafstotend. Dankzij de HydroShield bescherming sijpelt er geen water door de clickverbinding. Hierdoor is Grande de ideale laminaatvloer in woonkamers, slaapkamers, keuken & badkamer. Op Grande laminaatvloeren biedt Balterio® een bijkomende garantie aan op waterbestendigheid in residentiële toepassingen: zie verder.
Inhoud garantie?
 • Slijtvastheid: Balterio® waarborgt dat het laminaatoppervlak bij normaal gebruik na aankoop slijtvast blijft, delaminatie of verminderde weerstand van de slijtlaag inbegrepen. In het geval van producten met V-groef is de verminderde weerstand van de betreffende V-groef evenwel niet inbegrepen. Ook een verandering van de glansgraad geldt niet als slijtage van het laminaatoppervlak. Laminaat is beschermd tegen verkleuring, maar niet 100 % kleurvast. Algemeen neemt men aan dat alle glanzende oppervlakken (bv. van verf, glas, meubels of auto’s, …) onderhevig zijn aan oppervlakteverkleuring/glansverandering. Dit beschouwt men niet als een productgebrek.
 • Vlekkenbestendigheid: Balterio® laminaatvloeroppervlakken zijn bestand tegen vlekken zoals van rode wijn, ketchup enzovoort.
Inroepen en toekennen van de garantie?
Om een beroep te doen op de garantie, moet u de originele, gedateerde factuur overmaken aan uw verdeler of winkelpunt waar u het Balterio product gekocht heeft.

Zij zullen dan op hun beurt de claim aan Balterio nagaan en doorsturen. De garantie kan enkel ingeroepen worden door de eerste gebruiker, c.q. oorspronkelijke koper van het Balterio® laminaat en kan niet worden overgedragen. De eerste gebruiker, c.q. oorspronkelijke koper is diegene vermeld op de originele factuur.

Voor het inroepen van de garantie moet de schade aan het product duidelijk zijn en per producteenheid (paneel, accessoire, enz.) minstens 1 cm² groot zijn. De schade mag niet het resultaat zijn van verkeerd gebruik of ongevallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade van mechanische aard, zoals zware schokken, krassen (bijvoorbeeld door het verslepen van meubilair) of inkepingen. Indien geldig beroep kan worden gedaan op de garantie zal Balterio® de laminaatvloer vervangen door vloerpanelen uit Balterio® collecties die op het ogenblik van het ontvangen van de klacht in voorraad zijn.

Balterio® biedt geen enkele andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dan deze beschreven in de huidige garantievoorwaarden. Tenzij de wetgeving van het land van aankoop dit niet toelaat en met uitzondering van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, is Balterio® niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door de gebrekkige producten. Balterio® zal in ieder geval niet aansprakelijk zijn voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de laminaatproducten en/of verplaatsings- of transactiekosten.
Wat behoort niet tot deze garantie?
Alle schade aan het product die voortkomt uit een gebrek dat nog niet inherent aanwezig was op het ogenblik van de aankoop, valt buiten de garantie. Het gaat daarbij onder meer over de schade veroorzaakt door:
 • Gebrekkige plaatsing, zijnde plaatsing die niet gebeurde volgens de Balterio leginstructies (zoals terug te vinden op www.balterio.com) en/of zonder gebruik te maken van de goedgekeurde Balterio® accessoires, zijnde ondermeer de Balterio ondervloeren (Iso-Trans, Iso-Silent, Thermo-Trans en Thermo-Silent) en plinten en profielen in de designs/kleuren van Balterio® (True Matching® kleuren). Er moet een aankoopbewijs kunnen worden voorgelegd dat de Balterio® accessoires gebruikt werden om de laminaatvloer te plaatsen. De Balterio® accessoires kunnen gemakkelijk herkend worden aan het SmartFinish® logo op hun verpakking, kunnen bekeken worden in de laatste versie van de Balterio® cataloog of op de website van Balterio® (www.balterio.com). De Balterio® plinten en profielen zijn op de achterkant bedrukt met de vermelding “SmartFinish True Matching Made in E.C.”. De Balterio® ondervloeren zijn bedrukt met het SmartFinish® logo en hebben een vakjesopdruk (kleine “vierkanten” van 1cm²).
 • het niet-naleven van de reinigings- en onderhoudsinstructies zoals beschreven op de website van Balterio.
 • ongelukken of ongepast en gebrekkig gebruik.
 • onnatuurlijke slijtage zoals veroorzaakt door spijkerzolen, onvoldoende bescherming tegen meubilair, grind, zand en andere harde materialen. Schade veroorzaakt door zand, stof of ander schurend materiaal moet vermeden worden door het plaatsen van een geschikte vloermat bij alle toegangsduren. Voor het vaststellen of de slijtage onnatuurlijk is, wordt er onder meer rekening gehouden met omgevingsfactoren, de duur en de intensiteit van het gebruik van het product.
 • waterschade veroorzaakt door ijsmachines, koelkasten, wastafels, vaatwassers, leidingen, natuurrampen, overdadig vocht in betonplaten, hydrostatische druk etc. . Bij aanwezigheid van water en/of vocht op de vloer en/of rond de plinten moet dit onmiddellijk verwijderd worden, met uitzondering van Grande laminaatvloeren: zie verder.
 • verkeerde verwijdering of vervanging van panelen.
 • schade veroorzaakt door stofzuigerframes en harde of metalen wieltjes van kantoorstoelen en/of wielen van meubilair. Bij gebruik van laminaat moeten de poten van meubilair altijd voorzien zijn van aangepast beschermingsmateriaal. Stoelen, fauteuils/sofa’s of meubilair op wieltjes moeten worden uitgerust met zachte wielen ofwel moet een aangepast beschermend tapijt of beschermende schoteltjes onder dit meubilair worden geplaatst.
 • schade veroorzaakt door de urine van huisdieren en/of andere bijtende of schurende stoffen.
5 jaar garantie op waterbestendigheid van Grande laminaatvloeren.
 • Deze garantie op waterbestendigheid geldt uitsluitend voor residentiële installaties van Balterio® Grande laminaatvloeren in natte plaatsen zoals badkamers, keukens en ingangen. Productstoringen op deze plaatsen zijn onder garantie als aan alle installatie-instructies en de algemene garantievoorwaarden werd voldaan. (zie hierboven)
 • De vloer mag niet worden geïnstalleerd op zeer vochtige plaatsen of extreem droge plaatsen of plaatsen met extreem hoge temperaturen (zoals, maar niet beperkt tot sauna's, zwembaden en kamers met ingebouwde afvoeren, zoals douches).
 • Achtergebleven vocht op de vloer, en op of rond de plinten, wandbasis -of profiel, moet binnen 1 uur worden verwijderd. Onderhoud met teveel water en / of het gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen moet ten allen tijde worden vermeden. Aangezien langdurige blootstelling aan vocht onomkeerbare schade kan toebrengen aan uw laminaatvloer, moeten de Balterio® installatie-instructies worden gevolgd. Alle voegovergangen moeten gevuld worden met een sterk samendrukbaar PE-schuim en afgedicht worden met de Balterio® Watershield kit volgens de installatie-instructies. Plinten, vloerprofielen en rozetten rond radiatorbuizen moeten worden afgedicht langs de muur- en vloerbedekking.
 • De garantie voor waterbestendigheid sluit schade uit die wordt veroorzaakt door natuurrampen (bv. overstromingen) of van nature voorkomende omstandigheden/ongevallen (bv. sanitaire storingen, urine van huisdieren, lekkende vaatwassers, lekkende wasmachines en/of droogkasten ....)
Bericht aan de klant:
Bewaar uw aankoopbewijs. Indien de Balterio® laminaatvloer niet wordt geplaatst door de gebruiker ervan, maar door een plaatser/installateur, moet deze laatste een kopie van plaatsing-, onderhouds- en garantievoorwaarden aan de gebruiker van de laminaatvloer overhandigen.

Voor vragen inzake garanties raden wij u aan contact op te nemen met uw Balterio® merklaminaatverdeler waar u de laminaatvloer kocht. Als uw Balterio® merklaminaatverdeler hier niet kan op antwoorden of u wenst bijkomende informatie kunt u zich richten tot: Unilin bvba, divisie Balterio - Consumer Care Service ‚ Ooigemstraat 3 ‚ 8710 WIELSBEKE – BELGIË – www.balterio.com en klik op klantenservice. De garantievoorwaarden van Balterio® laten de wettelijk toepasselijke garantie op de producten van Balterio® onverlet.

Balterio® behoudt zich het recht voor, en moet de opportuniteit geboden worden om de klacht over het product, al dan niet in geplaatste toestand, ter plaatse te inspecteren. Er mogen geen reparaties of vervangingen gebeuren van de Balterio® merklaminaatvloer die het onderwerp uitmaakt van een garantievordering, zonder voorafgaandelijk akkoord van Unilin bvba, divisie Balterio - Consumer Care Service.